You are here: Home > Vocabulary > Business > Vocabulary of Marketing

Vocabulary of Marketing

Here you will find some business Mandarin Chinese vocabulary related to marketing.
 
Chinese Pinyin English
商标 Shang1 biao1 Brand
品牌 Pin3 pai2 Brand (alternate translation)
消费者 Xiao1 fei4 zhe3 Consumer
价格 Jia4 ge2 Cost
成本 Cheng2 ben3 Cost (alternate translation)
开发成本 Kai1 fa1 cheng2 ben3 Development Cost
分配 Fen1 pei4 Distribution
划分 Hua4 fen1 Distribution (alternate translation)
产品形象 Chan3 pin3 xing1 xiang4 Image
上市 Shang4 shi4 Launch
邮购 You2 gou4 Mail Order
市场研究 Shi4 chang3 yan2 jiu1 Market Research
包装 Bao1 zhuang1 Packaging
销售点 Xiao1 shou4 dian3 Point of Sale
产品 Chan3 pin3 Product
公关 Gong1 guan1 Public Relations
挂号 Gua4 hao4 Registered
登记 Deng1 ji4 Registered (alternate translation)
发言人 Fa1 yan2 ren2 Spokesperson
供应链管理 Gong4 ying4 lian4 guan3 li3 Supply Chain Management
总产量 Zong3 chan3 liang4 Total Product
商标 Shang1 biao1 Trademark