You are here: Home > Vocabulary > Shopping > Vocabulary of Clothing Items

Vocabulary of Clothing Items

Here are some vocabularies of common clothing items for you to learn and practice.
 
Chinese Pinyin English
浴袍 Yu4 pao2 Bathrobe
胸罩 Xiong1 zhao4 Bra
无边帽 Wu2 bian1 mao4 Cap
洋装 Yang2 zhuang1 Dress
晚礼服 Wan3 li3 fu2 Evening gown
手套 Shou3 tao4 Gloves
帽子 Mao4 zi Hat
夹克 Jia1 ke4 Jacket
牛仔裤 Niu2 zai3 ku4 Jeans
皮夹克 Pi2 jia1 ke4 Leather jacket
孕妇装 Yun3 fu4 zhuang1 Maternity dress
长袍 Chang2 pao2 Nightgown
长大衣 Chang2 da4 yi1 Overcoat
睡衣 Shui4 yi1 Pajamas
三角裤 San1 jiao3 ku4 Panties
长裤 Chang2 ku4 Pants
雨衣 Yu3 yi1 Raincoat
围巾 Wei2 jin1 Scarf
衬衫 Chen4 shan1 shirt
短裤 Duan3 ku4 Shorts
裙子 Qun2 zi Shirt
拖鞋 Tuo1 xie2 Slippers
袜子 Wa4 zi Socks
运动外套 Yun4 dong4 wai4 tao4 Coat
长筒袜 Chang2 tong3 wa4 Stockings
西装 Xi1 zhuang1 suit
毛衣 Mao2 yi1 Sweater
运动裤 Yun4 dong4 ku4 sweatpants
运动衫 Yun4 dong4 shan1 Sweatshirt
燕尾服 Yan4 wei3 fu2 Tuxedo
内裤 Nei4 ku4 Underpants
内衣 Nei4 yi1 undershirt
制服 Zhi4 fu2 Uniform
背心 Bei4 xin1 Vest
防风上衣 Fang2 feng1 shang4 yi1 Windbreaker