You are here: Home > Vocabulary > Sports > Olympic Sports in Chinese Mandarin

Olympic Sports in Chinese Mandarin

If you are interested in sports and willing to learn Chinese, you may get a good chance here. We put together a quick list of the Olympic Sports that may be useful for learners.
Chinese Pinyin English
水上运动 shui3 shang4 yun4 dong4 Aquatics
游泳 you2 yong3 Swimming
花样游泳 hua1 yang4 you2 yong3 Synchronized Swimming
跳水 tiao4 shui3 Diving
水球 shui3 qiu2 Water Polo
射箭 she4 jian4 Archery
田径运动 tian2 jing4 yun4 dong4 Athletics
羽毛球 yu3 mao2 qiu2 Badminton
棒球 bang4 qiu2 Baseball
篮球 lan2 qiu2 Basketball
拳击 quan2 ji1 Boxing
皮划艇 pi2 hua2 ting3 Canoe/kayaking
单车 dan1 che1 Cycling
马术 ma3 shu4 Equestrian
击剑 ji1 jian4 Fencing
足球 zu2 qiu2 Football
体操 ti3 cao1 Gymnastics
蹦床 beng4 chuang2 Trampoline
艺术体操 yi4 shu4 ti3 cao1 Rhythmic Gymnastics
手球 shou3 qiu2 Handball
曲棍球 qu1 gun4 qiu2 Hockey
柔道 rou2 dao4 judo
现代五项 xiang4 dai4 wu3 xiang4 Modern Pentathlon
赛艇 sai4 ting3 Rowing
帆船 fan1 chuang2 Sailing
射击 she4 ji1 Shooting
垒球 lie3 qiu2 Softball
乒乓球 ping1 pang1 qiu2 Table Tennis
跆拳道 tai2 quan2 dao4 Taekwondo
网球 wang3 qiu2 Tennis
铁人三项 tie3 ren2 san1 xiang4 Triathlon
排球 pai2 qiu2 Volleyball
室內排球 shi4 nei4 pai2 qiu2 Indoor Volleyball
沙滩排球 sha1 tan1 pai2 qiu2 Beach Volleyball
举重 ju3 zhong4 Weightlifting
摔跤 shuai1 jiao1 Wrestling