You are here: Home > Vocabulary > Sports > Word List of Water Sports

Word List of Water Sports

This is the word list of water sports in Chinese, you may learn it at your level.
Chinese Pinyin English
游泳 You2 yong3 Swimming
蝶泳 Die2 yong3 Butterfly
仰泳 Yang3 yong3 Backstroke
蛙泳 Wa1 yong3 Breast stroke
自由泳 Zi4 you2 yong3 Freestyle
花样游泳 Hua1 yang4 you2 yong3 Synchronised Swimming
赛艇 Sai4 ting3 Gig
单人双桨 Dan1 ren2 shuang1 jiang3 Single scull
双人双桨 Shuang1 ren2 shuang1 jiang3 Double scull
双人单桨无舵手 Shuang1 ren2 dan1 jiang3 wu2 duo4 shuo3 Coxless pair
双人双桨有舵手 Shuang1 ren2 shuang1 jiang3 you3 duo4 shou3 Coxed pairs
四人单桨有舵手 Si4 ren2 dan1 jiang3 you3 duo4 shou3 Coxed fours
八人单桨有舵手 Ba1 ren2 dan1 jiang3 you3 duo4 shou3 Coxless eight
皮划艇 Pi2 gua2 ting3 Canoeing
帆板 Fan1 ban3 Sailboard
摩托艇 Mo2 tuo1 ting3 Motorboat
滑水 Hua2 shui3 Water ski
划船 Hua2 chuan2 Boating
水球 Shui3 qiu2 Water ball
潜水 Qian3 shui3 Diving
冲浪 Chong1 lang4 Surfing
赛龙舟 Long2 zhou1 Dragon-boat racing
漂流 Piao1 liu2 Drifting
跳水 Tiao4 shui3 Diving
钓鱼 Diao4 yu2 Fishing