You are here: Home > Vocabulary > Travelling > Famous Tourist Attractions in China

Famous Tourist Attractions in China

There are abundant tourism resources in China, these scenic spots can be divided into different types, here you will learn some vocabularies about the famous scenic spots in China.
Chinese Pinyin English
中国最美的地方 Zhong1 guo2 zui4 mei3 de di4 fang1 The most beautiful places in China
白云山(河南) Chang2 bai2 shan1 (yun2 nan2) Changbai Mountains (in Yunnan province)
九寨沟(四川) Jiu3 zhai4 gou1 (si4 chuan1) Jiuzhaigou Valley (in Sichuan)
故宫(北京) Gu4 gong1 (bei3 jing1) Forbidden City (in Beijing)
黄山(安徽) Huang2 shan1 (an1 hui1) Mount Huang (in Anhui Province)
黄果树瀑布 (贵州) Huang2 guo3 shu4 pu4 bu4(gui4 zhou1) Huangguoshu waterfall (in Guizhou province)
丽江(云南) Li4 jiang1 (yun2 nan2) Li River (in Yunnan Province)
苏州园林(江苏) Su1 zhou1 yuan2 lin2 (su1 zhou1) Suzhou Garden (in Jiangsu province)
珠穆朗玛峰(西藏) Zhu1 mu4 lang2 ma3 feng1 (xi1 zang4) Everest(in Xizang)
外滩(上海) Wai4 tan1 (shang4 hai3) The Bund (in Shanghai)
三峡(湖北)     San1 xia2 (hu2 bei3) The Three Gorges Dam(in Hubei province)
 
中国最美的五大湖 Zhong1 guo2 zui4 mei3 de wu3 da4 hu2 The 5 most beautiful lakes in China
青海湖(青海) Qing1 dao3 hu2 (qing1 dao3) Qingdao lake (in Qinghai)
喀纳斯湖(新疆) Ka1 na4 si1 hu2 (xin1 jiang1) Kanas Lake (in xin1 jiang1)
纳木错(西藏) Na4 mu4 cuo4( xi1 zang4) Lake Namco (in Tibet)
长白山天池(吉林) Chang2 bai2 shan1 tian1 chi2 (ji2 lin2)
The Changbai Mountains Tianchi (in Jilin province)
西湖(浙江) Xi1 hu2 (zhe4 jiang1) The West Lake( in Zhejiang province)
 
中国最美的六大瀑布 Zhong1 guo2 zui4 mei3 de liu4 da4 pu4 bu4 The top six most beautiful waterfalls in China
藏布巴东瀑布群(西藏 ) Zang4 bu4 ba1 dong1 pu4 bu4 qun2 (xi1 zang4) The Tsangpo Badong Falls group (Tibet)
德天瀑布 (广西 ) De2 tian1 pu4 bu4(guang3 xi1) The Detian Waterfall (Guangxi)
黄河壶口瀑布 Huang2 he2 hu2 kou3 pu4 bu4 Hukou Waterfall of the Yellow River
九龙瀑布 (云南) Jiu3 long2 pu4 bu4 (yun2 nan2) Kowloon Falls (Yunnan)
诺日朗瀑布 (四川) Nuo4 ri4 lang3 pu4 bu4 (si4 chuan1) Nuorilang Falls (Sichuan)
黄果树瀑布 (贵州) Huang2 guo3 shu4 pu4 bu4(gui4 zhou1) The Huangguoshu Waterfall (Guizhou)